పవన్ కల్యాణ్ కు థ్యాంక్స్ చెప్పిన కత్తి మహేష్.. ఎందుకో తెలిస్తే షాక్…

పవన్ కల్యాణ్ కు థ్యాంక్స్ చెప్పిన కత్తి మహేష్.. ఎందుకో తెలిస్తే షాక్ | OU JAC Support Kathi Mahesh